Kainos

Paslaugų kainos už valandą (minimali trukmė 1 val., užtrukus nuo 30 ir daugiau minučių apvalinama iki plius 1 valandos):

  1. Foto/video inspekcija iš oro - 50 eur/val.

  2. Termovizinės foto/video medžiagos rinkimas - 70 eur/val.

  3. Medžiagos apdorojimas (ataskaitos rengimas) - 70 eur/val.

  4. Transporto išlaidos - 10 eur/50 km.